Právní služby
Právní služby
Občanské právo
Nemovitosti
Prohlášení vlastníka
Pracovní právo
Rodinné právo
Právo obchodních společností
komplexní poradenství v oblasti občanského práva zastupování ve spotřebitelských sporech zastupování v obchodních sporech vymáhání pohledávek sepis smluvních dokumentů (smlouvy kupní, o dílo, o půjčce apod.) sepis závětí a zastupování v dědickém řízení insolvence a oddlužení
příprava kompletní smluvní dokumentace pro převod nemovitostí právní servis při podpisu smluv ověřování podpisů bezpečná úschova finančních prostředků a listin příprava nájemních a podnájemních smluv
rozdělení domu na bytové a nebytové jednotky zaměření jednotek převody jednotek do vlastnictví členů družstva vypracování a aktualizace stanov společenství vlastníků jednotek založení společenství vlastníků jednotek realizace shromáždění SVJ
smluvní agenda v pracovněprávních vztazích řešení pracovněprávních sporů právní poradna a pracovněprávní agenda pro zaměstnavatele i pro zaměstnance řešení vztahů souvisejících s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele, jeho ukončení, problematika mezd a odstupného
zastupování v rozvodových a opatrovnických řízeních zastupování ve sporech o úpravě styku s dítětem zastupování ve sporech o výživné kompletní právní servis při rozvodu manželství vypořádání společného jmění manželů
zakládání obchodních společností a družstev převody obchodních podílů zastupování společníků ve společenských záležitostech realizace valných hromad příprava rozhodnutí společníků poradenství v oblasti směnečného práva likvidace společností a družstev a jejich výmaz z obchodního rejstříku
Proč si vybrat právě nás?
PRAXE
EFEKTIVITA
PERFEKTNÍ ZNALOSTI
Po celou dobu existence advokátní kanceláře je naší prioritou vysoká kvalita poskytovaných právních služeb a osobní přístup ke klientům.
Poskytujeme profesionální, kvalitní a rychlé právní služby tak, aby zájmy klienta byly prosazovány maximálně efektivně a rovněž úsporně s vynaložením adekvátních nákladů ze strany klienta.
Vysoký standard našich služeb zakládáme na perfektní znalosti platného práva a soudní judikatury a rovněž na detailní znalosti domácího právního prostředí. Soustavně sledujeme aktuální vývoj domácí i zahraniční judikatury.
MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ NEBO CHCETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? Neváhejte a kontaktuje nás, náš tým právníků je připraven se Vám věnovat.
Kontaktujte nás Právní služby Ceník Náš tým Kontakty Právní služby